Home

In onze logopedische praktijk wordt een grote diversiteit aan stoornissen en leeftijdsgroepen behandeld. Alle logopedisten zijn allround opgeleid. Dit betekent dat wij zo opgeleid zijn dat we alle logopedische stoornissen kunnen behandelen. Bij een nieuwe aanmelding zal echter altijd bekeken worden welke logopedist de meeste affiniteit en kennis heeft met betrekking tot de stoornis en leeftijd van de nieuwe cliënt. In ons team staat samenwerking en laagdrempeligheid centraal. Er wordt veel samengewerkt om een zo optimaal mogelijk eindresultaat te behalen.

De logopedisten volgen allemaal geregeld een cursus of opleiding om nieuwe ontwikkelingen te volgen en nieuwe kennis op te doen.

De praktijk is lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie (NVLF) en alle logopedisten staan ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici.

Nieuws overzicht

Lian is afgestudeerd als Haptonoom.

Eline heeft de cursus communicatieve taaltherapie bij 2-6 jarigen gevolgd.